Gebedsbox voor kinderen 
Kinderen leren tijd met Jezus door te brengen

De missie van Kids of glory

Gods verlangen en ons verlangen is om kinderen te leren tijd met God door te brengen, zodat zij ontdekken hoe levend en krachtig Hij is. Kinderen moeten niet alleen over God horen, maar Hem ook persoonlijk ontmoeten, zodat zij zelf Zijn kracht zullen ervaren en dagelijks met Hem kunnen leven. Laten we onze kinderen zien zoals God ze ziet, en ga mee op reis om te ontdekken wat God in en door jouw kinderen heen kan en zal gaan doen.

Hoe je de Gebedsbox kunt gebruiken

De Gebedsbox is een praktische handreiking om kinderen te leren bidden. We willen onze kinderen leren dat bij Jezus de beste plek is om te zijn. Het is zo goed om onze kinderen van jongs af aan bekend te maken met 'stille tijd': tijd doorbrengen met God. Dit kun je op allerlei manieren doen. Om kinderen te leren hoe zij deze tijd met God kunnen beleven, hebben we deze box ontwikkeld. Kinderen willen ervaren, voelen, aanraken en vasthouden. Dat kan met al de items die in de box zitten. Zo wordt het voor kinderen heel aantrekkelijk om in de aanwezigheid van God te zijn.

Voor wie is de gebedsbox?

Deze box hebben we gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In het begin zul je samen met je kind bidden. Op den duur kan je kind het ook zelfstandig. In de box vind je 21 items. Aan elk item is een uitlegkaart gekoppeld. Hierop staat het item vermeld, een tekst uit de Bijbel en enkele gebedstips. Je kunt er zelf nog voor kiezen om het bijbelgedeelte van de tekst te lezen of liedjes erbij te zoeken. 

Het ontstaan van de Gebedsbox

We hebben allemaal de Koninklijke opdracht gekregen om de hemel naar de aarde te brengen. Dit is het verlangen wat we uitdragen.

"Ze brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk van God."  Lukas 18:15-17

God houdt van kinderen en nodigt hen zo speciaal uit om dicht bij Hem te komen! meer lezen...